Prace licencjackie - numerowanie rozdziałów i podrozdziałów w pracy

Wszystkie prace licencjackie zbudowane są z rozdziałów i podrozdziałów. Taka struktura pracy sprawia, że całość pracy przedstawia się bardzie przejrzyście i czytelnie dla jej czytelnika.

Składająca się z rozdziałów praca licencjacka wymaga zastosowania numerowania. Numerowanie jest funkcją dostępną w programie Word i jest bez problemu możemy je zastosować w przypadku dokumentu tekstowego z naszą pracą licencjacką.

Numeracja poszczególnych działów pracy jest koniecznością. Bez niej trudno byłoby się zorientować, gdzie i co się w pracy znajduje. Dzięki numeracji poszczególne elementy pracy są odpowiednio pogrupowane i łatwo je znaleźć. numeracja pracy jest więc wygodna z punktu widzenia nie tylko czytelnika, ale również samego autora. Wtedy bowiem gdy autor chce coś w pracy zmienić lub dopisać, bez trudności i szybko znajdzie interesujący go fragment pracy.

Funkcja numerowania jest dostępna w programie Word w menu Narzędzia główne. Tam znajdziemy opcję Numerowanie, spośród której wybierzemy interesujący nas i przypadający nam do gustu styl numerowania.

Edytor tekstu Word oferuje bowiem kilka typów numerowania. Numerowanie tekstu może nastąpić przy użyciu cyfr arabskich lub rzymskich. Dodatkowo oprócz cyfr mogą być zastosowane inne znaki przy cyfrach, jak także podczas kolejnego poziomu numerowania - litery. Ważną kwestią jest, aby całość pracy stanowiła jednolita całość, jeśli chodzi o numerowanie. Nie powinno się zbytnio mieszać, bo wtedy praca stanie się mniej czytelna i będzie sprawiać wrażenie niespójnej.