Źródła internetowe

Kompendium informacji o życiu i twórczości Immanuela Kanta, największego filozofa XVIII wieku. Wpływ jaki wywarł na filozofię, kontynuacje i nawiązania. Wszystko znajdziesz w sieci.

Immanuel Kant był jednym z największych filozofów w dziejach ludzkości. Jego poglądy zrewolucjonizowały świat filozofii.

Życiorys Kanta

Immanuel Kant urodził się w 1724 roku w Królewcu, małym, prowincjonalnym mieście w Prusach Wschodnich. Spędził w nim pełne własne istnienie, tam również zmarł w1804 roku. Kant poświęcił się stuprocentowo nauce. Był filozofem uniwersyteckim, własne poglądy rozwijał w murach Uniwersytetu w Królewcu, gdzie zdobywał naukę zarówno filozoficzną, a ponadto matematyczną albo np przyrodniczą. I na tym uniwersytecie zdobywał nowe stopnie naukowe, w końcu w 1770 roku jest profesorem logiki oraz metafizyki. Pełnił tam również rolę dziekana a następnie rektora.

Przenigdy nie założył rodziny, na pewno nie również nie opuścił rodzinnego ośrodki miejskie, choć otrzymywał mnóstwo opcji współpracy z odmiennych uniwersytetów, na przykład z Halle bądź Erlangen, jakie dawały większe sprawności działalności edukacyjnej, ale odebrałyby mu ład oraz możliwość skupienia. Kant był nie wyłącznie filozofem, był człowiekiem wykształconym oraz oczytanym, jaki wspaniale orientował się w problemach XVIII wiecznego świata. Żywo interesował się współczesnymi mu wydarzeniami oraz kulturą.

Dzieła

Najważniejsze dzieła napisał dopiero po sześdziesiątym roku życia. Twórczość Kanta możemy dzielić na 2 okresy: przedkrytyczny i krytyczny. Wyróżniają się one przeważnie sferą upodobań kreatora, w początkowym czasie są to zwykle nauki przyrodnicze lub matematyka i logika, zaś kolejny okres to rozważania natury metafizycznej, oraz czas, kiedy Kant stworzył swój unikalny system filozoficzny.

Najważniejsze dzieła

Najważniejsze dzieła Kanta pisane są języczkiem dość skomplikowanym w odbiorze. Historycy filozofii podają sporo powodów takiegoż odbioru Kanta. Wstępną barierą, na którą natrafia czytelnik jest język tych dzieł. Odznacza je suchy, profesorski ton, surowość i niezmierna powaga w traktowaniu przedmiotu. Dalszą przeszkodą może być terminologia, którą wykorzystuje Kant, który w ogromnej liczbie przypadków wykorzystuje wyrażenia sprzeczne z uprzednio przyjętą definicją.

Dzieła okresu przedkrytycznego

Pierwszy okres twórczości Kanta, to na przykład dzieła ze sfery nauk przyrodniczych i pedagogiki. Filozof publikował wtedy szczególnie szkice swoich wykładów z geografii fizycznej czy też przyrodoznawstwa.

Dzieła okresu krytycznego

Drugi okres działalności naukowej Kanta, to problematyka metafizyczna. To akurat w tym periodzie czasu pojawiają się największe dzieła filozofa z Królewca: „Krytyka czystego rozumu” wydana w 1781, „Krytyka praktycznego rozumu” z 1788 i „Krytyka władzy sądzenia” z 1790. Jest to okres, w którym filozof osiągnął wyżyny swoich intelektualnych możliwości.