Prawo autorskie w pracach licencjackich

Jedną z odmian prawa majątkowego obowiązującego w naszym kraju jest prawo autorskie. Jego respektowanie oznacza, że nieuprawnione kopiowanie dzieł - treści książek, muzyki, czy też innych tego typu wytworów własności intelektualnych - jest prawnie zabronione i podlega sankcjom. Obostrzeniom tym podlegają także prace licencjackie, jak i inne rozprawy dyplomowe. Przyjrzyjmy się więc, jak przestrzegać prawa autorskiego w odniesieniu do tych publikacji.

Przede wszystkim, pamiętać warto, że jednym z kryteriów dotyczących prac licencjackich, czy też magisterskich, wyznaczanych przez uczelnie jest ich unikalność. Oznacza to w praktyce, że treść pracy licencjackiej musi być dziełem autora w pełnym tego słowa znaczenia, a żaden fragment rozprawy nie może być skopiowany z innego źródła, bez jego podania.

Czy więc oznacza to, że nie możemy się posiłkować żadnymi opracowaniami, czy też wnioskami z badań innych osób? Absolutnie nie! Oznacza to tyle, że jesteśmy zobowiązani do rzetelnego oznaczania, która część pracy jest inspirowana ideą opisaną przez kogoś, bądź też cytatem z opracowania naukowego. Jeśli tylko będziemy działać uczciwie, to nie złamiemy przepisów prawa autorskiego w pracy licencjackiej.