Prace licencjackie kontynuacją do pracy magisterskiej.

Prace licencjackie to wysiłek intelektualny studentów kończących studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata. Jak się okazuje, praca licencjacka nie musi trafić do przysłowiowej szuflady, możne przydać się w kilku sytuacjach.

Po pierwsze prace licencjackie mogą posłużyć za doskonałą bazę do napisania pracy magisterskiej, jeśli student kontynuuje swoje kształcenie na studiach magisterskich, czyli tych drugiego stopnia. Każdy możne zdecydować się na taką ewentualność, a wielu studentów mówi, iż jeśli przejdzie się studia pierwszego stopnia, napisze pracę licencjacką, to później jest już w miarę łatwo.

Praca licencjacka możne być wizytówką dla potencjalnego pracodawcy, atutem, jaki można wykorzystać, o ile szukamy pracy w wyuczonym zawodzie. Prace licencjackie mogą też przydać się bardzo w sytuacji gdy piszemy pracę magisterską, i nie chodzi tu tylko o zebrane doświadczenie przy sporządzaniu poważnego, dokładnie przemyślanego tekstu na wiele stron, choć to też bardzo ważne.

Pracę licencjacką można wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze może to być baza do powstania pracy magisterskiej, czyli pogłębiamy nieco zakres pracy, dodajemy parę nowych wątków. Praca magisterska traktuje o tej samej tezie czy też hipotezie ale jest pełniejsza,badania naukowe na ten temat są bardziej zgłębione. Inny pomysł to typowa kontynuacja. Mamy już pewien tekst do którego po prostu dokładamy kolejne wątki, możemy też nieco pogłębić temat, dodać nowo przemyślane wnioski do wcześniej napisanego tekstu.

Nie ma nic złego w wykorzystywaniu pracy licencjackiej w celu tworzenia pracy magisterskiej, o ile oczywiście oba dzieła są naszą osobistą pracą, naszym wysiłkiem intelektualnym. Promotor powinien tez wiedzieć na czym bazujemy.