Jak stworzyć stronę tytułową pracy licencjackiej

Wszystkie prace licencjackie muszą posiadać stronę tytułową. Zazwyczaj każda uczelnia ma swoje wyznaczone standardy, ale są pewne rzeczy, które każda strona tytułowa zawierać musi.

Przede wszystkim znajdować się musi na samym początku autor i tytuł pracy wraz z podtytułem. Autor pracy dodatkowo powinien podać kierunek, specjalność oraz numer indeksu. Poniżej umieścić należy imię i nazwisko promotora wraz ze wszystkimi tytułami naukowymi.

Na górze na środku widnieć powinna nazwa uczelni. Można w tym miejscu także zamieścić jej logo. Na samym dole, zazwyczaj na środku, widnieje miejscowość i rok, w której praca została złożona.

Ważne jest, aby na stronie tytułowej w pracy licencjackiej nie umieszczać dedykacji czy podziękowań, ponieważ na to powinna być przeznaczona osobna strona. Nie należy też umieszczać tutaj numeru strony, ponieważ wcale nie jest pierwsza strona, a trzecia (strony numeruje się od okładki).

Zbędne są także zdobienia. Czcionka też nie powinna być nadmiernie wyszukana, zbyt duża i nieczytelna. Jako praca dyplomowa praca licencjacka powinna być edytorsko przygotowana jak najprościej i jak najbardziej przejrzyście. Poza tym nie było by to na miejscy, gdyby tytuł pracy przysłonił nazwisko promotora.