Piszemy prace licencjackie szybciej i sprawniej dzięki Wordowi

Pisanie pracy licencjackiej to proces długi i żmudny, podczas którego ujawnia się, jak wiele umiejętności powinien posiąść student. Nie chodzi tylko o umiejętności stricte odnoszące się do posiadanej ukierunkowanej wiedzy. Niemniej ważna jest znajomość obsługi komputera i programu do edycji tekstu Word. Przydać się może także umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze, tym bardziej, że większość studentów zostawia pisanie pracy licencjackiej na ostatnią chwilę, a później ściga się z czasem.

Szybkie pisanie na klawiaturze to bardzo cenna i przydatna umiejętność. Nawet najlepsi, podczas pisania, mogą jednak popełniać błędy, dlatego bez włączonej funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki, raczej się nie obędzie. Tym, co często zabiera dużo czasu, jest konieczność obróbki tekstu. Musimy wówczas oderwać ręce od klawiatury i szukać odpowiednich narzędzi na pasku za pomocą myszy.

Na szczęście i w tym względzie Word stara się sprostać oczekiwaniom użytkowników i proponuje im wiele kombinacji skrótów klawiaturowych, dzięki czemu można szybko wyjustować tekst, wprowadzić pogrubienie czy kursywę. Listę takich skrótów klawiaturowych, przydatnych przy edycji tekstu, można bez trudu znaleźć w internecie.

Skróty klawiaturowe przydają się także przy używaniu polskich znaków, których uniwersalne klawiatury nie posiadają. Bezskutecznie możemy więc szukać „ł”, „ż”, „ó”, „ą” czy „ę”. Aby je wstawić do tekstu, należy znać kombinację klawiszy, która - w przypadku polskich znaków - jest dość łatwa do zapamiętania. Wystarczy tylko równocześnie przycisnąć klawisz alt i wybraną literę. Dla przykładu, naciśnięcie jednocześnie klawisza alt i l pozwoli nam stworzyć literę „ł”. Analogicznie do tego wzoru, można tworzyć pozostałe polskie znaki.

Co jednak ma zrobić student, który w swojej pracy używa zwrotów obcojęzycznych, w których także występują znaki narodowe? Weźmy choćby dla przykładu język niemiecki, w którym, podobnie jak w polskim, występują znaki narodowe. Jak je wstawiać do tekstu prac licencjackich?

Tłumacze mają opanowane różnorodne skróty klawiaturowe, które pozwalają wstawiać do tekstu znaki narodowe. Dla przykładu, aby nad samogłoską pojawił się akcent należy użyć skrótu Ctrl+’+ konkretna litera. Listę takich kombinacji bez trudu odnajdziemy w internecie.

W wielu przypadkach, możemy kombinacje klawiaturowe zastąpić wyszukaniem odpowiedniego symbolu na pasku narzędzi. W tym celu wybieramy zakładkę „wstawianie”, a następnie wybieramy opcję „symbol”. Pojawi się nam lista różnorodnych symboli i znaków narodowych. Możemy je wstawiać ręcznie do tekstu. Możemy też, przy użyciu funkcji „klawisz skrótu”, zapisać sobie kombinację, której powinniśmy następnym razem użyć, by szybko, bez odrywania rąk od klawiatury, dane skróty wstawiać.

Wiadomą rzeczą jest, że na początku używania kombinacji skrótów klawiszowych, będziemy mieli problem z ich zapamiętaniem. W miarę jednak pisania, przy częstym ich używaniu, zaczniemy je zapamiętywać i wkrótce nie potrzebne będą żadne ściągi.

Tłumacze i redaktorzy, którzy na co dzień takich skrótów używają, mają je już dobrze opanowane. Jeśli więc czekają nas prace licencjackie, w których mamy takich skrótów używać, dobrze jest je sobie wcześniej zapisać i powoli starać się je zapamiętać, tak, by później, już podczas pisania, nie tracić cennego czasu na ich wyszukiwanie wśród wielu symboli, jakie proponuje nam Word.