Prace licencjackie kontynuacją do pracy magisterskiej.

Prace licencjackie to wysiłek intelektualny studentów kończących studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata. Jak się okazuje, praca licencjacka nie musi trafić do przysłowiowej szuflady, możne przydać się w kilku sytuacjach. Po pierwsze prace licencjackie mogą posłużyć za doskonałą bazę do napisania pracy magisterskiej, jeśli student kontynuuje swoje kształcenie na studiach magisterskich, czyli tych drugiego stopnia. …