Długość czasu, w którym pisze się prace licencjackie.

Nie można wyciągać pochopnych wniosków dotyczących długości czasu, jaki jest potrzebny na porządne napisanie pracy dyplomowej. Wszystko tak naprawdę zależy od wybranego tematu, a także zaangażowania indywidualnego studenta w realizację swojej pracy. Prace licencjackie, nie ulega wątpliwościom, że na pewno potrzebują mniejszego wkładu czasu oraz pracy niż w przypadku pisania pracy magisterskiej. Ponieważ w przypadku …