Załączanie płyt CD do prac licencjackich i innych.

szukaj na stronie:

Jeśli napisaliśmy już pracę dyplomową i zdecydowaliśmy się ją oprawić, kolejnym krokiem powinno być dołączenie do niej również płyty CD. Wymóg taki obejmuje prace licencjackie, magisterskie czy inżynierskie. Zwykle dotyczy on tylko jednego egzemplarza pracy - tego przeznaczonego do dziekanatu.

Najczęściej uczelnia wymaga, by na nośniku CD zapisać elektroniczną kopię pracy. Owa kopia powinna być zapisana w niemodyfikowalnym, łatwym do odczytu formacie. Wymaga się zwykle pliku w formacie rtf. Zapis pracy na płycie ułatwia uczelni sprawdzenie jej w systemie antyplagiatowym, co niweluje możliwość dopuszczenia do obrony prac licencjackich i magisterskich niesamodzielnie napisanych.

Na nośnikach CD nie zawsze zapisuje się kopie pracy. W przypadku politechnik i kierunków ścisłych, często na płycie CD zamieszcza się również zaprojektowane przez studenta aplikacje. To właśnie te programy są podstawą obrony studenta na kierunkach inżynieryjnych, a praca pisemna jest tylko opisem aplikacji, zamieszczonej na płycie.

Płyty w pracach licencjackich i magisterskich powinny być dokładnie opisane. Na ich opakowaniu należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, jej tytuł, numer albumu studenta i kierunek studiów, na którym powstała praca. Szczegółowe wymagania dotyczące opisu płyty są zawsze zamieszczone na stronie internetowej macierzystej uczelni.

Płytę dołączoną do pracy dyplomowej powinno zamieszczać się na końcu pracy, mocując ją do wewnętrznej strony okładki. Najlepiej zrobić to, przyklejając nośnik CD (oczywiście w opakowaniu) taśmą samoprzylepną bądź bezbarwną. Mamy wtedy pewność, że płyta CD będzie dobrze przytwierdzona i nie wypadnie, a i taśma nie zniszczy oprawy i nie zmniejszy estetyki pracy.